More Museums

Dmoz for WP - Muzeji

description Top » World » Slovensko » Reference » Muzeji   [0/23]

  


See also:

Regional » Europe » Slovenia » Arts and Entertainment » Museums [0/6]
1. svetovna vojnapriority - Predmeti iz prve svetovane vojne v Kobaridu
Mestni muzej Idrijapriority - Dediščina idrijske čipke, idrije in rdunika živega srebra, ki je vpisan na UNESCO seznam svetovne dediščine.
Koroški Pokrajinski Muzej - Muzej železarske, rudarske in druge tehnične dediščine, etnološke dediščine in lokalno značilne ljudske kulture, zbiranje umetnostnega in kulturnozgodovinskega gradiva starejših obdobij s posebnim poudarkom na varovanju predmetov arheološke dediščine.
Medobčinski muzej kamnik - Kamniški muzej, ki se nahaja na gradu Zaprice , je edini javni zavod, ki skrbi za varovanje, hranjenje in predstavljanje premične kulturne dediščine na širšem kamniškem območju.
Miklova hiša Ribnica - Galerija, muzej, knjižnica
Muzej Sončna pesem - V muzeju votivov in jaslic, ki se nahaja ob brezjanski cerkvi, boste začutili romarsko in duhovno zgodbo Brezij.
Muzej Velenje - V Muzeju Velenje je na ogled enajst stalnih muzejskih in galerijskih zbirk. Poleg zbirk v prostorih na Velenjskem gradu predstavlja muzej tudi Muzej usnjarstva na Slovenskem, Grilovo domačijo v Lipju pri Velenju, Kavčnikovo domačijo v Zavodnju nad Šoštanjem, ki je zaradi svoje dimnične zasnove izjemen kulturni spomenik ljudske arhitekture, ter spominski sobi v Topolšici in na Graški Gori.
Muzej Vrbovec - Muzej gozdarstva in lesarstva, ki je prevzel skrb za zaščito premične kulturne dediščine gozdarstva in lesarstva.
Muzej in galerije mesta Ljubljane - Mestni muzej Ljubljana, galerije in Plečnikova zbirka
Muzej na prostem Rogatec - Muzej na prostem Rogatec je doslej največji muzej na prostem na Slovenskem.
Muzej novejše zgodovine - Pregledne razstave gradiva slovenske novejše zgodovine. Muzej je tudi srečališče najrazličnejših skupin in prostor dialoga ter razmisleka.
Muzej novejše zgodovine Celje - Muzej premične kulturne dediščine s področja zgodovine in etnologije od začetka 20. stoletja dalje.
Muzej premogovništva Slovenije - Velenjski muzej premogovništva, ki je nastal na podlagi dela številnih generacij slovenskih rudarjev in predstavlja zelo zanimiv način sodelovanja med delujočim Premogovnikom Velenje, ki muzej tudi upravlja, Mestno občino Velenje in Muzejem Velenje.
Muzej za arhitekturo in oblikovanje - MAO - Arhitekturni muzej Ljubljana je osrednja slovenska muzejska ustanova, ki deluje na področju arhitekture, urbanizma, industrijskega in grafičnega oblikovanja ter fotografije.
Muzej Škofja Loka - Loški muzej, ustanovljen leta 1939, je muzej kompleksnega tipa z arheološko, zgodovinsko, kulturnozgodovinsko, umetnostnozgodovinsko, etnološko in prirodoslovno zbirko.
Narodni muzej Slovenije - Narodni muzej Slovenije, je najstarejša slovenska muzejska institucija. S svojimi šestimi strokovnimi oddelki zbira, dokumentira, čuva in ohranja, raziskuje premično kulturno dediščino ter jo predstavlja javnosti.
Notranjski muzej Postojna - Zbirke arheoloških predmetov iz obdobij prazgodovine, rimske dobe, srednjega in novega veka.
Pokrajinski muzej Kočevje - Muzejske razstave občasnih in stalnih razstav, shranjevanje gradiva, interna muzejska knjižnica in delovni prostori.
Prirodoslovni muzej Slovenije - Muzej z nacionalno, evropsko in svetovno pomembnimi naravoslovnimi študijskimi zbirkami, v katerih so vidne spremembe biotske raznovrstnosti, razvoj naravoslovne miselnosti in tehnik zbiranja ter obdelave muzejskega gradiva.
Skupnost muzejev Slovenije - Skupnost muzejev Slovenije je organizacija slovenskih muzejev in galerij, ki jih povezuje v skupnem interesu reševanja izbranih poklicnih in statusnih vprašanj.
Slovenska kinoteka - Muzejski oddelek Slovenske kinoteke zbira, ohranja, dokumentira, preučuje, interpretira in razstavlja filmsko dediščino.
Slovenski etnografski muzej - Stalna razstava Med naravo in kulturo predstavlja tezaver muzejskih zbirk, zakladnico slovenske in zunajevropske dediščine vsakdana in praznika z več kot 3000 razstavljenimi predmeti.
Tehniški muzej Slovenije - TMS, ki se nahaja v v kartuzijanskem samostanu Bistra v Bistri pri Vrhniki, je slovenski muzej, namenjen zbiranju, zaščiti in posredovanju slovenske tehniške dediščine.

This category in other languages:

Azerbaijani [0/0]
Basque [0/15]
Breton [0/1]
Bulgarian [0/27]
Catalan [4/59]
Chinese [7/30]
Chinese Simplified [4/119]
Croatian [0/4]
Czech [3/64]
Danish [25/128]
Dutch [19/271]
English [638/4.592]
Farsi [0/4]
Finnish [0/19]
French [657/6.499]
Galician [0/40]
German [78/752]
Greek [0/17]
Hungarian [0/40]
Indonesian [0/2]
Italian [6/74]
Japanese [11/181]
Korean [4/2]
Lietuvių [5/22]
Norwegian [17/72]
O'zbekcha [0/1]
Polish [14/112]
Portuguese [0/13]
Romanian [9/42]
Russian [32/427]
Serbian [0/21]
Slovensky [0/39]
Spanish [80/610]
Swedish [22/151]
Thai [0/9]
Turkish [0/24]
Ukrainian [0/30]
Vietnamese [0/1]

"Muzeji" search on: All the Web :: AltaVista :: Google USENET :: Google :: HotBot :: Lycos :: Teoma :: Yahoo